Het Openbaar Ministerie Midden-Nederland heeft de zaak tegen een politieman van schending van zijn geheimhoudingsplicht geseponeerd. Uit het onderzoek is niet gebleken dat hij informatie over een melding van bedreiging zou hebben doorgegeven aan de ex-partner van de meldster.

Na de mislukte coup .....